[profile-photo.jpg]

Paweł Bielski

Politechnika Gdańska ( PG )
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ( OiO )
Katedra Mechaniki Konstrukcji ( KMK )

[Polish]   [English]


Zajęcia dydaktyczne

Kontakt