Kryteria oceny

Każde zadanie ocenione może być na 0, 2, 3, 4 lub 5 punktów. Liczby te są odpowiednio skalowane w zależności od przedmiotu. Kryteria punktacji przedstawione są w tabeli poniżej.

Kryterium 0 2 3 4 5
1. Rozwiązanie niekompletne X
2. Brak jednostek lub niefizyczne jednostki X
3. Metody nieadekwatne do zagadnienia X
4. Oczywiste błędy grube X
5. Nieoczywiste błędy w metodzie X
6. Istotne błędy rachunkowe X
7. Drobne błedy wynikające z nieuwagi X
8. Rozwiązanie bezbłędne X

Przykłady
  • Ad 1: Do wyznaczenia były wykresy MTN, a narysowano tylko T i N (0 punktów).
  • Ad 2: Energia kinetyczna została wyrażona w kiloniutonach (0 punktów).
  • Ad 3: W zadaniu występuje zginanie, a rozwiązano skręcanie (0 punktów).
  • Ad 4: Pole przekroju pręta wyniosło 628 000 m2 i na tej podstawie wykonano resztę obliczeń (0 punków).
  • Ad 5: Niewłaściwie zinterpretowano znak momentu zginającego i przyjęto rozciąganie w ściskanej części przekroju (2 punkty).
  • Ad 6: Wyniki są błędne, ale metoda poprawna, a błędy trudne do wychwycenia (3 punkty).
  • Ad 7: Wyniki cząstkowe są poprawne, ale pod koniec pomylono znaki (4 punkty).

Rozwiązanie bezbłedne to takie, w którym wyniki są poprawne, opatrzone zostały odpowiednimi jednostkami i nie uzyskano ich przypadkiem :) (5 punktów).